Floriade 2012 – Holandsko, Venlo

Floriade 2012 je 6. ročníkem Celosvětové zahradnické výstavy,která se koná v termínu 5. dubna až 7. října 2012 ve Venlo v Holandsku. Dříve se nepřesně užíval i název Celosvětová výstava květin. Floriade park leží SZ od Venla v nizozemské provincii Limburg, na východní straně parku leží údolí, kde protéká řeka Maas. Celková plocha 65 se dělí na 25 lesních ploch, zbývajících 40 ha připadá na zemědělskou půdu. Milovníci zahrad najdou v blízkosti další zajímavosti: zámecké zahrady v Arcenu, botanickou zahradu Jockem Hof v Steylu, rozárium v Lottum a tajemnou zahradu v Hout-Blerick. Oblast Venlo byla vybrána záměrně pro co nejširší dostupnost co největšího počtu návštěvníků. V dojezdové oblasti dvou hodin bydlí na 30 milionů obyvatel  Holandska, Německa a Belgie. Floriade Park se rozkládá na 66 hektarech a zahrnuje 5 jedinečných tematických oblastí, které jsou od sebe odděleny lesním porostem. Každá oblast má svoji vlastní výzdobu, program a aktivity.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.